| | | |


Detail Aktuality

Metodický dopis OP VVV - zjednodušení administrace projektů

09.09.2020

ŘO OP VVV zveřejnil Metodický dopis – zjednodušení ke všem verzím obecné i specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.

Metodický dopis s účinností od 1. 9. 2020 upřesňuje některé dosavadní postupy za účelem zjednodušení administrace spojené s realizací projektů OP VVV.

Konkrétně se jedná o následující úpravy:

  • Umožňuje se schvalování podstatných změn se zpětnou účinností spadajících do období před vydáním právního aktu.
  • Vybraným příjemcům/partnerům (včetně VVŠ) se umožňuje, aby za určitých okolností dokládali v ŽoP doklady pouze k části výdajů nad 10 000 Kč (blíže viz kap. 8.6 Vykazování výdajů). ŘO může umožnit předložení dokladů pouze k části výdajů jen v případě nízké rizikovosti u již předložených osobních výdajů / výdajů místní kanceláře. Rizikovost posuzuje ŘO dle interně stanovených pravidel.
  • Mezi způsobilé výdaje je možné zařadit též výdaje vynaložené na dodatkovou dovolenou.
  • Doplňuje se možnost zasílání výkazů práce oprávněné osobě e-mailem v případě, že není možné jej podepsat vlastnoručně nebo elektronicky.
  • Upřesňuje se způsob dokladování výdajů v případě distanční formy aktivit - printscreen obrazovky s počtem účastníků.
  • Ruší se povinnost předkládat doklad o havarijním pojištění při použití silničního motorového vozidla v případě zahraničních cest, nebo tuzemských cest u projektů, které nejsou realizovány v režimu nepřímých výdajů.
  • Rozšiřuje se okruh veřejných zakázek, které nejsou zadavatelé povinni zadávat postupy uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Navyšují se limity pro VZMR.

Metodický dopis je ke stažení ZDE.

 

Ing. Tereza Šrámková, 09.09.2020 10:35

nahoru