| | | |


Detail Aktuality

Změny na webu OPR

18.09.2019

Na webu OPR došlo k následujícím změnám: 1) Byly sloučeny složka se společnými přílohami do žádostí v ISKP14+ a složka s přílohami do ZOR do společné složky s názvem Společné přílohy do žádostí a ZoR. 2) Složka Společné přílohy do žádostí a ZoR byla z důvodu obsahu citlivých údajů zpřístupněna pouze zaměstnancům MU po zadání UČO a sekundárního hesla 3) Do složky Společné přílohy do žádostí a ZoR byl přidán dokument Plná moc prorektora Žítka k podepisování dokumentů vyžadující podpis statutárního zástupce do ISKP14+. Vložte tuto plnou moc do dokumentů u svých projektů OP VVV, aby byly dokumenty podepsané prorektorem Žítkem akceptovány MŠMT.

Složku Společné přílohy do žádosti a ZoR najdete zde.

Mgr. Marcela Vrchotová, 18.09.2019 13:29

nahoru