| | | |


Detail Aktuality

Úspěšné projekty FRMU 2017

23.04.2018

Podívejte se na úspěšné projekty FRMU, které byly na MU řešeny v roce 2017.

Dne 12. dubna 2018 se uskutečnilo setkání k závěrečnému zhodnocení projektů FRMU řešených na MU v roce 2017. Každá fakulta měla možnost zde představit jeden ze svých úspěšných projektů.

Setkání se zúčastnili nejen samotní řešitelé, kteří své projekty prezentovali, ale také zástupci vedení univerzity, příslušní proděkani, hodnotitelé projektů a koordinátoři FRMU z fakult a HS.

Celkem bylo takto představeno 11 velmi zajímavých projektů. Na jednotlivé prezentace se můžete podívat na níže uvedených odkazech. Určitě budou dobrou inspirací pro všechny, kteří se k přípravě projektu teprve chystají.

Prezentovány byly tyto projekty:

Lékařská fakulta

Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Posílení praktické výuky v oblasti péče o slabozraké (MUNI/FR/0935/2016)

Právnická fakulta

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Repozitář judikatury práva informačních a komunikačních technologií (MUNI/FR/0939/2016)

Přírodovědecká fakulta

doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Využití fenoménu „geocachingu“ pro praktickou výuku a popularizaci geologie (MUNI/FR/1423/2016)

Teiresiás            

PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (prezentace Ing. Boris Janča)

Úvod do tlumočení znakových jazyků (MUNI/FR/1609/2016)

Fakulta sociálních studií

Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Projektově orientovaná inovace kurzů POL370 Volby v praxi a POL609 Data a volby (MUNI/FR/1337/2016)

Ekonomicko-správní fakulta

Ing. Filip Hrůza

Veřejná správa interaktivně (MUNI/FR/0946/2016) – studentský projekt

Fakulta sportovních studií

Mgr. et Mgr. Tereza Hammerová (prezentace Mgr. Tereza Králová)

Didaktika vybraných atletických disciplín (MUNI/FR/1552/2016) – studentský projekt

Fakulta informatiky

Bc. Elena Kubalíková (prezentace Bc. Michaela Martišová)

Inovácia podpory výuky multimédii v LEMMA FI (MUNI/FR/1467/2016) – studentský projekt

Pedagogická fakulta

Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.(prezentace Mgr. Hana Svobodová)

Zvyšování komunikačních kompetencí budoucích učitelů ČJ v kontaktu s jedinci s odlišným mateřským jazykem (MUNI/FR/0995/2016)

Centrum jazykového vzdělávání

Mgr. Jitka Žváčková

Flexibilní španělština pro podporu internacionalizace MU (MUNI/FR/1554/2016)

Filozofická fakulta

Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.

Inovace kurzů japonské lingvistiky na FF MU (MUNI/FR/1545/2016)

 

Ing. Renata Danielová, 07.05.2018 09:20

nahoru