| | | |


Vyhlášení interní soutěže FRMU 2017

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje soutěž pro rok 2017 na projekty v následujících tematických okruzích:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Soutěž je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016-2018 a bude nedílnou součástí Institucionálního plánu Masarykovy univerzity na roky 2016-2018.

Podrobná specifikace jednotlivých tematických okruhů je uvedena ve Vyhlášení a Pravidlech soutěže (viz níže).

Finanční rozmezí pro předkládané projekty je minimálně 50.000 Kč, maximálně 100.000 Kč.

Sběr návrhů projektů: 1. 10. 2016 - 11. 11. 2016

Související dokumenty:

Kontaktní osoby:

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na kontaktní osoby přímo na jednotlivých fakultách/HS.

Jejich jmenný seznam s kontaktními údaji je uveden zde: Kontaktní osoby na fakultách/HS


nahoru