| | | |


Vyhlášení interní soutěže FRMU 2016

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje soutěž pro rok 2016 na projekty v následujících tematických okruzích:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Soutěž je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 - 2018 a bude nedílnou součástí Institucionálního plánu Masarykovy univerzity na roky 2016 - 2018.

Podrobná specifikace jednotlivých tematických okruhů je uvedena ve Vyhlášení a Pravidlech soutěže (viz níže).

Finanční rozmezí pro předkládané projekty je minimálně 50.000,- Kč, maximálně 100.000,- Kč.

Celková alokace: 12 037 tis. Kč (tj. 10 % z finanční částky přidělené na řešení Institucionálního plánu MU na rok 2016)

Sběr návrhů projektů: 1. 10. 2015 - 10. 11. 2015

Související dokumenty:

Kontaktní osoby:

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na kontaktní osoby přímo na jednotlivých fakultách/HS.

Jejich jmenný seznam s kontaktními údaji je uveden zde: Kontaktní osoby na fakultách/HS

 


nahoru