| | | |


Vyhlášení interní soutěže FRMU 2014

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje soutěž pro rok 2014 na projekty v těchto tematických okruzích:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole

B) Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

c) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Podrobná specifikace jednotlivých tematických okruhů je uvedena ve Výzvě a jeho přílohách (viz níže).

Celková alokace na soutěž činí 13.000.000,- Kč běžných (neinvestičních) finančních prostředků.

Finanční rozmezí pro předkládané projekty je minimálně 50.000,- Kč, maximálně 100.000,- Kč.

Sběr návrhů projektů: 1. 1. 2014 - 31. 1. 2014

Soutěž je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2014 a je nedílnou součástí Institucionálního rozvojového plánu Masarykovy univerzity na rok 2014.

Související dokumenty:


nahoru