| | | |


Detail Aktuality

Vyhlášení soutěže FRMU 2020

20.09.2019

Vyhlášení interní soutěže Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2020

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje interní soutěž Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2020 na projekty v následujících tematických okruzích:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Bližší specifikace Vyhlášení a podmínky, které mají návrhy projektů splňovat, jsou zveřejněny na webových stránkách Odboru pro rozvoj - záložka FRMU 2020

Předkládané projektové záměry musí být v souladu s prioritami Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na léta 2016-2020.

Ing. Renata Danielová, 20.09.2019 07:54

nahoru