Druhý rok udržitelnosti projektu úspěšně ukončen

Úspěšně skončil druhý rok udržitelnosti projektu. Řešitel i spolupracující organizace pokračovali ve všech činnostech vedoucích ke splnění monitorovacích indikátorů. Koncem roku byla zahájena jednání týkající se udržitelnosti projektu v letech 2018 a 2019, ve kterých si jednotlivé instituce hradí nákup EIZ z vlastních zdrojů.

Koncem ledna byla odevzdána Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu (MZoU-2) Řídicímu orgánu VaVpI.

Aktuality

Archiv aktualit...

OP Výzkum a vývoj pro inovace