| | | |


Vnitřní hodnocení studijních oborů

Zásadním nástrojem pro sledování a rozvoj kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě je proces vnitřního hodnocení studijních oborů.

Hodnocení studijních oborů představuje kontinuální proces, v němž akademičtí pracovníci formulují explicitní cíle o tom, co by se studenti v rámci daného studijního oboru měli naučit, ověřují, zda studijní obor podporuje tyto cíle, sbírají empirická data o výsledcích studentů a využívají je ke zlepšení výsledků učení a fungování studijních oborů.

Masarykova univerzita aplikuje vnitřní evaluaci na všechny obory bakalářského, magisterského a doktorského studia. V současnosti probíhá rovněž pilotní implementace metodiky vnitřního hodnocení na programy celoživotního vzdělávání.

Pro vnitřní hodnocení studijních oborů je zaveden periodický cyklus navázaný na reakreditaci.  

Podrobnější popis průběhu hodnocení, dokumenty a odpovědi časté dotazy naleznete v autentizované části těchto stránek.


nahoru