| | | |


Kvalita a dlouhodobý záměr MU

Cíle v oblasti zvyšování kvality vzdělávání

Péče o kvalitu vzdělávacích činností patří k prioritním a strategickým cílům Masarykovy univerzity, na něž se zaměřila v rámci svého Dlouhodobého záměru 2016-2020. Konkrétně se univerzita pro oblast vzdělávání a zajišťování kvality zavázala:

  • zvýšit studijní úspěšnost zejména pomocí dobře nastaveného přijímacího
    řízení, komunikace s uchazeči a aktivního poradenství v průběhu studia;
  • zjednodušit studijní nabídku a zpřehlednit strukturu a informace o studijních programech;
  • dobudovat vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality a získat institucionální akreditaci;
  • připravit vnitřní standardy a doporučení pro uskutečňování studijních programů;
  • posílit aktivní roli studentů v procesech zajišťování kvality vzdělávacích činností;
  • revidovat kurikulum v bakalářských studijních programech a rozšířit jejich obecný základ;
  • modernizovat a zatraktivnit vzdělávání reflexí technologických trendů a implementací nových metod a forem výuky.

 

Kompletní a aktualizovaný dlouhodobý záměr Masarykovy univerzity je možné přehledně nalézt zde.


nahoru