| | | |


Systém zajišťování kvality na MU

Důraz na kvalitu vzdělávacích, tvůrčích a dalších činností, jejich pravidelné hodnocení a reflexi patří dnes již k neodmyslitelné součásti mise všech úspěšných vysokoškolských institucí. Tento apel vznikl především z potřeby vysokoškolských institucí převzít zodpovědnost za kvalitu poskytovaného vzdělávání v souvislosti s jejich zvyšující se heterogenitou a související diversifikací pojetí kvality z pohledu různých stakeholderů, kterou externí agentury nebyly schopny dostatečně komplexně a reflexivně pojmout. Druhým zásadním důvodem pro zvýšení důrazu na kvalitu ve vnitřním prostředí institucí pak byl posun samotného konceptu kvality směrem k vnímání kvality jako vnitřní kultury, která je sdílena všemi členy akademické obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


nahoru