| | | |


Pravidla tvorby studijních programů na MU

V řijnu letošního roku (2017) vstoupila v účinnost směrnice MU, jež reaguje na novelu vysokoškolského zákona, podzákonných předpisů a Doporučené postupy pro přípravu studijních programů vydané Národním akreditačním úřadem (NAU). 

Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů na Masarykově univerzitě upravují podmínky a nastavují základní mantinely, které musí studijní program při tvorbě svých studijních plánů dodržet.

Oproti dosavadní praxi systém dostál významných změn, které jsou samozřejmě popsané ve zmíněné směrnici, ale pro zodpovězení nejčastějších dotazů jsme připravili rubriku FAQ, která by měla být v tomto ohledu nápomocná.

Kde je možné hledat odpovědi na otázky ohledně tvorby studijních plánů?

  • Ve Směrnici MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů
  • V rubrice často kladených otázek (FAQ)
  • U fakultních koordinátorů pro kvalitu, kteří poskytují metodickou pomoc v souvislosti s akreditacemi studijních programů 
  • Ve skupině Pravidla pro studijní programy  na síti Yammer, pro položení konkrétních specifických dotazů
  • Na Odboru pro kvalitu RMU - kvalita@rect.muni.cz
  • U Rady pro vnitřní hodnocení MU, která je pověřena výkladem směrnice - rvh.posta@muni.cz

 

Koordinátoři pro kvalitu:

 

FSS Ing. Jan Písařík pisarik@fss.muni.cz
FI Ing. Andrea Suzovičová suzovic@fi.muni.cz
ESF Ing. Dagmar Janoušková  Dagmar.Janouskova@econ.muni.cz
ESF Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D.  Katerina.Oleksikova@econ.muni.cz
FF Mgr. Rostislav Gnida gnida@phil.muni.cz
PrF Mgr. Jana Lautrbachová Jana.Lautrbachova@law.muni.cz
PrF Mgr. Lenka Podrabská  Lenka.Podrabska@law.muni.cz
PřF Ing. Lucie Janíčková l.janickova@sci.muni.cz
LF Mgr. Jana Sedláková  sedlakova@med.muni.cz
FSPS Mgr. Tomáš Kalina tkalina@fsps.muni.cz 
PdF Mgr. Martina Lužná luzna@ped.muni.cz

 Fotka_tank

 

 

 


nahoru