| | | |


Zakládáme meziuniverzitní síť odborníků zabývajících se tématikou zajišťování a hodnocení kvality

1. července 2016

V návaznosti na aktuální dění ohledně novely vysokoškolského zákona a novým požadavkům, jež jsou na vysoké školy v oblasti zajišťování a hodnocení kvality kladeny, jsme na sociální síti LinkedIn vytvořili skupinu s názvem Kvalita na vysokých školách. Smyslem této skupiny je vzájemné sdílení poznatků dobré praxe a předávání informací o plánovaných seminářích, konferencích a dalších akcích zaměřených na kvalitu vzdělávání.

Pro vstup do skupiny je třeba mít zřízený profil na LinkedIn, zažádat o přijetí do skupiny je možné pod následujícím odkazem:https://www.linkedin.com/groups/8542928

 


nahoru