| | | |


Seminář How to Manage Quality in (Professional) Higher Education? – A Practical Approach

3. prosince 2014

European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) ve spolupráci a Konferencí litevských rektorů (LKDK) a Vilniusskou univerzitou aplikovaných věd (VIKO) pořádala konferenci Seminar on Quality Assurance (QA) titledHow to Manage Quality in (Professional) Higher Education? – A Practical Approach  ve dnech 3. - 4. 12.2014 v litevském hlavním měste Vilnius.

Seminář se zaměřil na řízení zajišťování kvality v terciárním vzdělávání a stal se místem pro setkání zástupců institucí tercirárního vzdělávání, policy-makerů, zástupců pracovního trhu a studentů a pro předávání zkušeností ze systémů zajišťování kvality.

Konference se věnovala 4 hlavním témata zajišťování kvality: 

  • Vize a mise systému zajišťování kvality
  • Systém zaměřený na studenty
  • Standardy zajišťování kvality: ESG
  • Kultura kvality a její podpora

Při této příležitosti byl vydán A Manual for Internal Quality Assurance in Higher Education – with a special focus on professional higher education významným odborníkem v oblasti zajišťování kvality Luciene Bollaertem, který na konferenci též vystoupil. Tato publikace je inspirativním průvodcem zaěřujícím se na fundamentální témata a přenositelné best practices včetně upozornění na nástrahy při vytváření systémů zajišťování kvality na dané instituci.

více informací k nalezení na: http://www.eurashe.eu/events/seminars/qa-vilnius-2014/#practicalities

 

Pořadatelé:


nahoru