| | | |


Rozšířili jsme stránky o novou rubriku: Charakteristika oboru

19. května 2016

Nová rubrika se zabývá metodikou struktury a plnění informací o studijních oborech na MU. Je zde možné získat průvodce, který poskytne rady, tipy a příklady k jednotlivým obsahovým stránkám informací o studijním oboru. Průvodce současně poskytuje informace o smyslu a použití těchto údajů v univerzitním prostředí. Celá sekce tak navazuje na projekt: Revize údajů o studijních oborech v IS MU, jejímž cílem je racionalizovat a zpřehlednit tyto údaje v informačním systému jak pro prezentaci oborů navenek, tak pro účely akreditace. 

Průvodce je určen především garantům studijních oborů, kteří mají odpovědnost za vložené informace o studijních oborech. Průvodce je možné stáhnout přímo v autentizované části stránek zde


nahoru