| | | |


Výstupy z konference 9th European Quality Assurance Forum: Changing education – QA and the shift from teaching to learning

13. listopadu 2014

Ve dnech 13. - 15. listopadu 2014 se uskutečnila konference 9th European Quality Assurance Forum: Changing education – QA and the shift from teaching to learning, kterou pořádala Evropská asociace univerzit (European University Association), jejímž cílem je spolupráce evropských univerzit ve prospěch rozvoje vysokoškolského vzdělávání v Evropě.

Evropské fórum zajišťování kvality (European Quality Assurance Forum - EQAF) poskytuje jedinečnou platformu pro vysokoškolskou komunitu ke sdílení, monitorování a analyzování oblasti vysokošloského vzdělávání a k setkávání klíčových aktérů v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Hlavním cílem je překonávat národní hranice jednotlivých systémů a rozvíjet skutečně evropský dialog o výzvách a budoucnosti vysokoškolského vzdělávání v Evropě.

Skrze plenární zasedání, paralelní pracovní skupiny a workshopy se diskutoval současný vývoj v zajišťování kvality v terciárním vzdělávání prostřednictvím sdílení praktických zkušeností z různých zemí. Tématem konference byl přístup orientovaný na studenta a způsoby, jak systémy zajišťování kvality udržují krok s měnícím se vztahem učitel-student.

Prezentace a video záznamy z konference, stejně jako podklady workshopů, můžete nalézt na: http://www.eua.be/events/past/2014/EQAF-2014/Presentations.aspx

 

Pořadatel: University of Barcelona

  

Spolupořadatelé

       


nahoru