| | | |


Úvod

Vítejte na stránkách Odboru pro kvalitu, který se zabývá agendou zajišťování a rozvoje kvality.

Ve své činnosti se odbor zaměřuje na následující oblasti:

Evaluace vzdělávání:

 • koncepční a metodická podpora agendy tvorby, rozvoje a hodnocení studijních oborů na MU;
 • koordinace procesu vnitřního hodnocení studijních oborů;

Monitoring:

 • sledování vývoje Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání („Boloňský proces“), především v oblasti zajišťování kvality, struktury vysokoškolského studia, kreditového systému ECTS, rámců kvalifikací, výstupů z učení;
 • sledování vývoje národní legislativy a výsledků národních projektů zaměřených na zajišťování kvality;
 • zabezpečování přenosu informací z těchto oblasti v rámci MU;

Systém zajišťování a rozvoje kvality:

 • naplňování Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA (ESG) v rámci činností univerzity;
 • spoluvytváření politiky zajišťování kvality a standardů kvality, včetně monitoringu jejich naplňování.

 

V rámci své působnosti Centrum pro kvalitu dále poskytuje fakultám služby zaměřené na:

 • poradenství a metodickou podporu při uskutečňování kurikulární reformy;
 • odbornou pomoc při realizaci projektů zaměřených na inovace ve výuce;
 • informace o změnách, které jsou na celostátní úrovni připravovány a realizovány;
 • podporu v rámci akreditačního procesu, atd.

 

 


nahoru