Změňme to! aneb Týden lidských práv v Brně

3. listopadu 2011

Od 3. do 10. 12. 2011 se v rámci Týdne lidských práv uskuteční řada akcí s lidskoprávní tematikou. Mezi jinými tématy bude diskutována také problematika rovného přístupu ke vzdělávání.
Této problematice bude věnována akce s názvem "Změňme to!", v jejímž rámci proběhne beseda o vzdělávání Romů v ČR a segregaci a desegregaci ve vzdělávání. Mezi besedující přijali pozvání pan Karel Holomek, předseda Společenství Romů na Moravě, novinářka Saša Uhlová a Mgr. Michal Čermák, vedoucí oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv.
Beseda se uskuteční 10.12. 2011 od 18 do 19 hodin v prostorách brněnské kavárny Trojka (Dům Pánů z Kunštátu, Dominikánská 9). Po ní budou účastníci moci shlédnout vystoupení taneční skupiny Čercheňa pod vedením Renaty Čonkové následované hudebním vystoupením písničkáře Gejzu Horvátha.
Akci pořádají Amnesty International Brno, Společenství Romů na Moravě a Muzeum romské kultury.