Nový projekt Centra pre religionistiku a historické štúdiá (CEREHIS)

11. dubna 2016 4:00

Na Slovensku byl spuštěn projekt podobný CERME. Jeho název je Centrum pre religionistiku a historické štúdiá (CEREHIS). Jedná se o neziskovou organizaci, která usiluje o zprostředkovávání informací o náboženstvích a dějinách. Výsledky své práce chce prezentovat formou studií, monografií, přednášek a workshopů. Na webu CEREHIS brzy bude možné nalézt i výběrové odkazy na relevantní studie z historických a sociálněvědných odborných časopisů.  a jeho web naleznete na adrese http://www.cerehis.sk/.

Na Facebooku naleznete CEREHIS zde.