Novinky k otázkám migrace

9. prosince 2015 13:00

Studující Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity zvou na debatu "Uprchlictví: výzva nebo...? (aneb žák se zeptá a učitel...)", která proběhne 15. 12. 2015 ve 14:30 v budově Pedagogické fakulty v Brně v na adrese Poříčí 9 v Relaxační místnosti v suterénu budovy. Debaty se zúčastní:

"- studentky a studenti Katedry sociální pedagogiky PdF MU aktivně se podílející na pomoci uprchlíkům v ČR i v Evropě (příchozí z CŘ i SR)
- vedoucí oddělení práce s klienty PřS Zastávka SUZ MV ČR (příchozí z Brna)
- právnička Organizace pro pomoc uprchlíkům (příchozí z Moravskoslezského kraje)
- psychiatr (příchozí z Afgánistánu)
- sociolog: odborník na problematiku migrace, FSS MU (příchozí ze Slovenska).
"

Během pátku 4. 12. 2015 probíhal na Fakultě sociálních studií MU seminář "Média v době uprchlické krize: Profesionalita, etika a dehumanizace" (Media in the Refugee Crisis: Professional Values, Ethics and Dehumanization?). Článek v měsíčníku Masarykovy univerzity velmi stručně shrnuje proběhlou diskusi a ke shlédnutí připojuje také videozáznamy z jednotlivých diskusních panelů.

Na televizním kanálu Masarykovy univerzity na youtube.com lze též shlédnout záznam anglické přednášky Migrations: Between Uncertainty and Evidence přednesené brněnským sociologem kultury Csabou Szaló v rámci stejného semináře.