Kulturní program Židovského muzea v Praze pobočka Brno - BŘEZEN 2012

20. února 2012

Brněnská pobočka Oddělení pro vzdělávání a kulturu

čtvrtek 1. 3. v 18 hod.: Když jsem já šel tou Židovskou branou... Brno bylo vždy považováno za multikulturní město, kde společně žili Němci, Židé i Češi či Moravané. Přestože však tato kontinuita soužití byla na téměř 400 let přerušena, mnozí z brněnských Židů dosáhli významných úspěchů a zapsali se do historie města. O brněnské historii a osobnostech, které ji tvořily, bude vyprávět Zuzana Prudilová z Kulturního a vzdělávacího centra rabína Federa. Vstupné 30 Kč.

úterý 6. 3. v 18 hod.: Od bojkotu k násilí? Protižidovské výtržnosti na Moravě v roce 1899. Na podzim 1899 vypukly na Moravě rozsáhlé národní demonstrace, které rychle přerostly do protižidovských výtržností a rabování. V přednášce bude Dr. Michal Frankl, vedoucí oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze, analyzovat nejen průběh násilností, ale též jejich návaznost na dobovou antisemitskou propagandu, na obvinění z rituální vraždy v Polné a na protižidovské kampaně a bojkot na Moravě.

Vstupné 30 Kč.

neděle 18. 3. ve 14,30 hod.: Mojžíšova cesta – z Egypta do země zaslíbené. Když se někdo vypraví na cestu, není to jen tak. Je třeba se na ni dobře připravit, pečlivě naplánovat trasu a znát její cíl. Mojžíšovi, aby vyvedl židovský lid z Egypta, na žádnou přípravu čas nezbyl. Místo mapy měl Boha, který jej vedl, protože v patách měl on i jeho lid vojsko egyptského faraona... A jak tohle čtyřicetileté putování dopadlo? No přece tak, jak má skončit každá cesta – dobře. Zveme všechny velké i malé cestovatele, aby se k nám připojili na nedělní dílnu vonící dálkou, mořem a také barvou a lepidlem. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let.

Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 22. 3. v 18 hod.: Víra očima člověka – od holocaustu po současnost. Moderovaná diskuze myšlenkově navazuje na loňskou besedu nazvanou Návraty. Tentokrát se o své vzpomínky a zkušenosti s vírou nejenom z místa „Bohem opuštěného" podělí předseda Židovské obce v Brně ing. Pavel Fried (1930). Besedu moderuje Michal Doležel. Tento pořad věnujeme památce 3 792 terezínských vězňů z tzv. terezínského rodinného tábora, kteří byli zavraždění v noci z 8. na 9. března 1944 v koncentračním táboře Osvětim-Březinka.

Vstupné 30 Kč.

úterý 27. 3. v 16.30 hod.: Čtení sluší každému – herci brněnských divadel čtou ze svých oblíbených knih židovských autorů. Pořad se koná ve spolupráci s Židovskou obcí Brno.

Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 29. 3. v 18 hod.: Svátek světel, svátek zasvěcení. Čemu jinému už věnovat téma přednášky v období mezi Purimem a Pesachem, než svátku – Chanuka! Nebojte, nespletli jsme si kalendář. Zasvěcení chrámu v době Makabejského povstání bylo inspirováno mimo jiné zasvěcením prvního svatostánku Izraele ještě v době putování po poušti, které si připomínáme právě v tomto období. V náhradním termínu místo zrušené přednášky 22. 12. si tedy připomeneme Chanuku, její rituály a obyčeje, a podíváme se na její místo v systému židovských svátků a liturgie. Přednáška brněnského rabína Šlomo Kučery v rámci cyklu (Ne)tušené souvislosti.

Vstupné 30 Kč.

Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10%. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

Živé vzpomínky. Děti v době holocaustu. Výstava vítězných plakátů mezinárodní soutěže s tematikou připomínky holocaustu očima současných studentů grafického designu z České republiky, Izraele a Francie. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí, nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv. Vstup volný.