Kulturní program Židovského muzea v Praze pobočka Brno - PROSINEC 2011

9. prosince 2011

čtvrtek 5. 1. v 17 hod.: Brána naděje – vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita, na které autora přivítá a promluví paní Erika Bezdíčková. Vstup volný.


čtvrtek 12. 1. v 18 hod.
: Vývoj židovské obce v Hodoníně v proudu času doplněný tajemstvím domu Redlichů – tato přednáška se bude zabývat vývojem židovské komunity v Hodoníně v průběhu druhé poloviny 19. století do doby vypuknutí II. světové války, asimilačně-emancipačním hnutím, které ovlivnilo společenský, kulturní a hospodářský vývoj židovského společenství i města s důrazem na významné židovské osobnosti Hodonína. Budou dány do kontextu regionální dějiny s historickým vývojem Rakouska-Uherska i Československa, v závěru bude připomenut poválečný vývoj až k úplnému zániku židovské obce v Hodoníně. Přednáška Petra Kolucha. Vstupné 30 Kč.

 neděle 15. 1. ve 14,30 hod.: Josef a jeho sny. Byl jeden chlapec, jmenoval se Josef a sny, které k němu přicházely, se také vždy splnily.  Pocházel z veliké rodiny, měl mámu, tátu a jedenáct bratrů. Ale ti bratři Josefa příliš rádi neměli. Chtěli se ho zbavit a vymýšleli různé plány, jak by to provedli, nakonec jej prodali do Egypta. Ale Josef v Egyptě nezahynul, stal se tam z něj velmi mocný muž... Tak začíná další napínavý příběh Tóry plný zvratů a dobrodružství. Přijměte pozvání na dílnu, kde na vás čeká nejenom Josef a jeho bratři, ale také tvoření a řádění pro malá stvoření. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let. Vstupné 30 Kč.

 

čtvrtek 19. 1. v 16 hod.: Norimberský proces – film z roku 1961, režie S. Kramer, v hlavních rolích S. Tracy, B. Lancaster, M. Schell, M. Dietrich pojednává o soudním procesu s nacistickými soudci. V návaznosti na něj – dle zájmu přítomných – je možno diskutovat s prof. JUDr. Pavlem Holländerem, DrSc. místopředsedou Ústavního soudu, o nacistickém právu a odpovědnosti soudců. Tímto pořadem bychom chtěli připomenout 27. ledna – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. (Upozornění: Promítání filmu trvá 3 hodiny, z důvodu jeho délky film uvádíme již od 16 hodin a je možno přijít v jeho průběhu později.) Vstup volný.
 

 

úterý 24. 1. v 18 hod.: Za Holandskem nejen židovským… – povídání a krátký amatérský film o jednom letním putování na lodi Holandskem, které v letošním létě podnikli členové Židovské obce Brno. I když jejich cílem bylo poznat především Holandsko, podařilo se jim navštívit i několik synagog na různých místech této zajímavé země. Podělí se i o zážitky z plavby lodí, kterou si sami kormidlovali. Vstupné 30 Kč.

 úterý 31. 1. v 18 hod.: Dětské časopisy z terezínského ghetta. Dětské oči nám zprostředkovávají specifický pohled na svět. Dokladem toho i výjimečným svědectvím své doby jsou dětské časopisy z terezínského ghetta, kterých se dochovalo celkem osm. Na jedné straně symbolizovaly odhodlání nejmladších vězňů nepoddat se trýznivým podmínkám života v izolaci, na straně druhé poskytovaly prostor pro vlastní seberealizaci, touhu po vzdělání i zábavu. I dnes nám mají co říci a rozhodně nepatří k zaprášeným archivním pramenům, právě naopak, nesou své poselství dále. Přednáška Mgr. Lenky Šteflové bude obohacena cenným ilustrativním materiálem. Vstupné 30 Kč.

Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10%. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

V měsíci lednu můžete zhlédnout v sále výstavu fotografií Jindřich Štreita Brána naděje. Na webu Československá fotografie o ní píší: „Výstavní soubor Brána naděje vznikal 40 let a Jindřich Štreit na něm zachycuje různé církve v toku času, ukazuje měnící se lidi, humorné i smutné okamžiky, nezapomíná připomenout také to, jak se komunistický režim choval nejen k lidem – duchovním, ale také k církevním a historickým památkám.“ Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě kdykoliv. Vstup volný.