Kulturní program Židovského muzea v Praze pobočka Brno - KVĚTEN 2012 Brněnská pobočka Oddělení pro vzdělávání a kulturu

6. prosince 2014

čtvrtek 4. 5. v 18 hod.: Předsudky vůči kresleným příběhům? aneb Komiks není žádná bublina! – historie českého komiksu v přednášce Tomáše Prokůpka – vydavatele časopisu AARGH. Kořeny domácí komiksové tradice sahají do poloviny 19. století, kdy se v českém prostředí rodily první satirické časopisy. Až do 30. let 20. století se vývoj obrázkových seriálů podobal vývoji v ostatních evropských zemích. Nástup fašistické a následně komunistické totality přirozenou evoluci komiksu narušil a zdeformoval. Přesto domácí tradice nikdy zcela nezanikla a příležitostně nabývala osobitých až bizarních forem, které se výrazně lišily od komiksové produkce v zemích jako USA nebo Francie. Především v USA byl rozvoj významně spjat s židovskými autory. Po pádu komunismu prodělala česká scéna velké oživení a v současnosti zažívá své vůbec nejlepší období, kdy komiks definitivně ztratil nálepku zákonitě pokleslé a nejapné narativní formy. Příkladem může být i album Ještě jsme ve válce (Praha, Argo 2011), které přináší příběhy o konfliktu konkrétních lidí s totalitní mocí zpracované v komiksu (V rodinném táboře, Gestapácké razítko, Borské povstání a další). Vstupné 30 Kč.   

 

čtvrtek 10. května v 18 hod.: Ješajahu Leibowitz – Úvahy nad Tórou. Představení knihy Úvahy nad Tórou (P3K, 2011), jejímž autorem je známý izraelský náboženský a politický myslitel Ješaiahu Leibowitz (1903–1994) proslulý především svou neúprosnou kritikou spojení státní moci a náboženství ve Státě Izrael. V přednášce doplněné audiovizuálním materiálem představí Leibowitzovu osobnost dr. Pavel Sládek z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Ukázky z knihy přečte její překladatel, ředitel Židovského muzea v Praze dr. Leo Pavlát. Kniha bude na místě k prodeji. Vstupné 30 Kč.

středa 16. 5. v 18 hod.: Podvečer se spisovatelem Ivanem Krausem. Jemný humor a laskavá nadsázka zaznívají ve všech knihách Ivana Krause; první z nich vyšly v exilovém nakladatelství v Curychu, po návratu z emigrace vycházejí v češtině. Dosud bylo u nás vydáno devatenáct titulů z jeho tvorby a to nezmiňujeme ani řadu her a scénářů. Společně se svou ženou, loutkoherečkou a animátorkou trikového filmu Naděždou Munzarovou odjel v roce 1968 na zahraniční zájezd, který využili k emigraci. Společně pak s Černým divadlem projeli kus světa. Po pobytu v Německu a ve Francii se po roce 1989 vrátili domů. Na tomto autorském čtení představí Ivan Kraus některé kapitoly ze svých knih Číslo do nebe, Rodinný sjezd a Napůl z knihy Muž za vlastním rohem. Následnou besedu s oběma protagonisty večera bude moderovat Erika Bezdíčková. Vstupné 30 Kč.

neděle 20. 5. ve 14,30 hod.: Jozue a bitva o Jericho - dílna pro rodiče s dětmi. Mojžíš se cíle putování svého národa nedočkal a vedení do země zaslíbené po něm převzal Jozue. Že to byl muž statečný a bohabojný, prokázal již při zázračném přechodu přes řeku Jordán. Ale nejen tam. Další cesta pokračovala k opevněnému městu Jericho, o které byli Izraelci připraveni bojovat. Tato bitva však byla velmi zvláštní, nebylo k ní třeba žádného meče či kopí, pouze silných nohou, hlasu a víry. Zveme rodiče s jejich dětmi na nedělní dílnu, kde na ně čeká příběh o Jerichu v podobě zvukového i výtvarného tvoření. Vstupné 30 Kč.

úterý 22. 5. V 18 hod.: Nekropole - místa nejen pro zemřelé – přednáška, která navazuje na květnovou výstavu fotografií, ve které se jejich autorka PhDr. Helena Bretfeldová pokusí vysvětlit slovem i obrazem svou zálibu ve fotografování pohřebišť a povědět něco málo o historickém kontextu pohřbívání v různých kulturách a náboženstvích, o jejich pravidlech, v náznaku i o symbolice znamení na náhrobcích. Zazní rovněž text Jana Skácela Velká zahrada pro malého bílého slona a fejeton Lubomíra Nového Teorie pohřbívání. Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 24. 5. v 18 hod.: Trochu košer o víně. Vinná réva nejen že proslavila jižní Moravu, ale je to i jedna z plodin, skrze které je požehnána Země Izrael. O dlouhé cestě vína z vinohradu až do kidušového poháru na svátečním stole bude vyprávět ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D., v současné době jediný výrobce košer vína na Moravě, spolu s rabínem brněnské židovské obce Šlomo Kučerou. Vstupné 30 Kč.

 

Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10%. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.
Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

 

Výstava černobílých fotografií autorky Heleny Bretfeldové, kterou si můžete po celý měsíc květen prohlédnout v sále OVK ŽMP, nese název R.I.P. neboli Requiescet in pacem (popřípadě Rest In Peace či v našich zemích kdysi Ruhe in Frieden). Ve výstavě se představí fotografie z moravských židovských hřbitovů v Bzenci, Dolních Kounicích a Ivančicích, z muslimských pohřebišť v centrální Bosně, katolických hřbitůvků v chorvatské Slavonii a ostrovů Dalmácie. Jde o pokus zachytit objektivem a sdělit genia loci těchto zvláštních starobylých i pozoruhodných míst, jež tak výrazně vypovídají o své době a její kultuře - nejen pohřební.