Identity v konfrontaci: Nový běh kurzu

8. září 2015

Pěkný den,

rádi bychom vás pozvali do nového běhu našeho kurzu multikulturní výchovy pro učitelky a učitele ZŠ a SŠ nazvaného Identity v konfrontaci. Do tohoto úspěšného kurzu, který letos bude probíhat jako online kurz prostřednictvím aplikace Moodle (ve variantě uzpůsobené pro potřeby Filozofické fakulty MU a zvané Elf) se můžete hlásit prostřednictvím této webové stránky. A to zcela ZDARMA!