| | | |


Detail události

Ceny Neuron 2018

31.3.2018

Nadační fond Neuron uděluje prestižní Ceny Neuron špičkovým vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech. Zároveň svou energii věnují intenzivní práci s mladou generací vědců a vědu vnímají jako službu společnosti.

Ceny Neuron se udělují ve třech kategoriích: 

  • Cena Neuron pro mladé nadějné vědce ve výši 500 tis Kč (sedm cen ve všech sedmi oborech) 
  • Cena Neuron za významný vědecký objev ve výši 1 mil Kč (tři ceny pro tři ze sedmi obrů) 
  • Cena Neuron za celoživotní přínos vědě ve výši 2 mil Kč (jedna cena pro jeden ze sedmi oborů)

Laureáti jsou vybíráni ze sedmi vědeckých disciplín:

  • humanitní obory,
  • lékařství,
  • matematika,
  • fyzika,
  • chemie,
  • biologie,
  • výpočetní vědy

Nominace na laureáty Ceny Neuron předkládají do 31. března 2018 představitelé veřejných vědeckých institucí (děkani, rektoři, ředitelé akademických ústavů, představitelé Akademie věd ČR), členové Vědecké rady Neuron a laureáti předchozích ročníků. O držitelích cen rozhodne Rada Neuronu, v případě Ceny za významný vědecký objev a Ceny za celoživotní přínos se do hodnocení zapojí i Mezinárodní vědecká rada. 

V případě, že návrh bude podávat rektor  Masarykovy univerzity, prosím o doručení kompletní nominace na Odbor pro akademické záležitosti k rukám Mgr. Radky Mrázkové nejpozději do 16. března 2018.

Kontakt 

Nadační fond Neuron
Vratislavský palác
Tržiště 366/13
118 00 Praha 1
T: +420 273 132 651
E: info@nfneuron.cz

Veškeré informace naleznete na internetových stránkách nadačního fondu. 

Mgr. Radka Mrázková 06.02.2018 13:46

nahoru