| | | |


Detail události

Slovník roku

31.12.2017

Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) pořádá mezinárodní soutěžní a propagační akci Slovník roku.

Podmínky soutěže:

Soutěž je určena pro díla vydaná v období od 1. 1. do 31. 12. 2017. Mohou se jí však zúčastnit i díla starší, pokud se již nezúčastnila ročníků předchozích, nesmí však být starší 5 let. Soutěže se může zúčastnit i reprint staršího díla. Slovníkem se pro účely soutěže rozumí jakékoliv dílo lexikografického charakteru, vydané tiskem, na elektronickém nosiči, či veřejně přístupné na internetu.

Přihlášení:

Slovník může do soutěže přihlásit kdokoli, zejména však autor, vydavatel, tlumočnická či překladatelská organizace nebo její člen. Stručné odůvodnění návrhu je vítáno. K vyplněné přihlášce musí být přiložen recenzní výtisk, který po skončení soutěže zůstává v majetku JTP. V případě díla, které je pouze umístěno na internetu a neexistuje v tištěné podobě či na elektronickém nosiči, bude jeho internetová adresa, případně přístupový kód k plné verzi, k dispozici v knihovně JTP.

Přihláška do soutěže je dostupná online. Termín pro zaslání přihlášky elektronicky nebo poštou je 31. prosince 2017

Kontakt:
Jednota tlumočníků a překladatelů
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
tel. 224 142 312, 224 142 517

jtp@jtpunion.org 

Veškeré informace o soutěži včetně pravidel naleznete na stránkách Jednoty tlumočníků a překladatelů. 

Mgr. Radka Mrázková 01.09.2017 13:54

nahoru