| | | |


Detail události

Iluminace roku

30.9.2017

Česká společnost pro filmová studia (CEFS) uděluje cenu Iluminace roku za nejlepší filmovědné bakalářské nebo magisterské práce obhájené v uplynulém akademickém roce 2016/2017. Nominován může být pouze student, který je součástí CEFSu, nebo student, který práci obhájil na katedře či ústavu, jež je institučním členem společnosti. 

O nominacích hlasuje rada CEFSu na základě doporučení od zástupců jednotlivých institučních členů a širší členské základny. 

Příjem nominací od členské základny probíhá do 30. září 2017

Veškeré informace naleznete na stránkách České společnosti pro filmová studia. 

Mgr. Radka Mrázková 30.08.2017 11:38

nahoru