| | | |


Detail události

IT SPY – soutěž o nejlepší studentský IT diplomový projekt

25.9.2017

IT SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) je oficiální soutěž nejprestižnějších českých a slovenských univerzit o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Cílem soutěže je podpořit studenty v jejich studiu a pomoci jim uplatnit tuto snahu i výsledky v praxi. Do soutěže jsou zapojeny univerzity nebo fakulty na území České a Slovenské republiky se zaměřením na informatiku a informační technologie.

Přihláška do soutěže se skládá z nominace fakultou a následné registrace studenta. Fakulta do soutěže nominuje max. 10 nejlepších diplomových prací v oblasti informatiky a informačních technologií napsaných v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, které byly obhájeny v akademickém roce 2016/2017, nejpozději 25. 9. 2017. Nutnou podmínkou je též rešeršní aspekt práce. Soutěže se mohou účastnit pouze fakultou nominovaní studenti, kteří dokončí přihlášku svou registrací. 

Odměna pro soutěžící

Vítěz získá finanční odměnu 1 000 €. Vedoucí vítězné práce získává 200 € jako poděkování za dobrou přípravu svého studenta. 

Přihlášení

1. Fakulta

Zástupce fakulty zašle na adresu: info@itspy.cz vyplněný nominační formulář, který obsahuje:

  •  1. Počet úspěšných absolventů magisterského/inženýrského studia v příslušném akademickém roce.
  •  2. Seznam max. 10 nejlepších diplomových prací z oblasti informatiky a informačních technologií na fakultě, přičemž počet nominovaných prací nesmí přesáhnout 10 % ze všech úspěšných absolventů druhého stupně na příslušné fakultě.
  •  3. Identifikace jedné nejlepší práce ze všech nominovaných diplomových prací.

Následně zástupce fakulty osloví nominované studenty, aby provedli registraci do soutěže.

2. Student

Do soutěže se přihlašují pouze autoři diplomových prací nominovaných fakultou. Diplomovou práci a doprovodný informační leták v elektronické podobě musí jejich autor odevzdat prostřednictvím online systému do 25. 9. 2017, pokud si fakulta nestanoví dřívější termín. 

Uzávěrka přihlášek je 25. 9. 2017.

Další informace k soutěži jsou dostupné na internetových stránkách soutěže, podrobná pravidla a celý postup přihlášení je k dispozici zde.

Mgr. Radka Mrázková 31.07.2017 14:55

nahoru