| | | |


Detail události

Cena Milady Paulové

19.9.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 9. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos věděCena Milady Paulové za rok 2017 bude udělena v oblasti klinické medicíny.

Podmínky pro nominaci do soutěže:

  • vědkyně aktivně působící v oblasti klinické medicíny,
  • zásadní přínos rozvoji oboru,
  • profesní i lidské vlastnosti (vedení týmu, studujících, osobní angažovanost, aktivity v občanské sféře atd.),
  • profesní kariéra zejména po roce 1990 (možnosti některých vědkyň byly v rámci předchozího režimu výrazně omezeny - tato skutečnost bude při hodnocení reflektována),
  • profesní působení převážně na území České republiky. 

Cena je spojena s finanční odměnou 150 000,- Kč

Nominační dopis musí obsahovat zdůvodnění nominace dané osobnosti (jakých profesních a lidských vlastností si u nominované cení, jaký je její přínos vědeckému oboru, zda rozvíjí další aktivity např. v neziskové či občanské sféře atd.). 

Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce a to podáním nominačního dopisu v elektronické podobě na adresu cena@soc.cas.cz, a to nejpozději do 19. září 2017

Nominované kandidátky budou následně požádány o odsouhlasení své nominace, v případě kladné odpovědi také o zaslání profesního životopisu a vyplnění krátkého dotazníku k jejich pracovním i mimopracovním činnostem. 

Kontakt:

Mgr. Jiřina Fryčová
Odbor výzkumu a vývoje MŠMT
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1
E-mail: jirina.frycova@msmt.cz

Tel.: +420 234 812 853

Více informací je k dispozici na internetových stránkách MŠMT.

Mgr. Radka Mrázková 31.07.2017 13:33

nahoru