| | | |


Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení

Masarykova univerzita nabízí téměř 100 oborů habilitačního řízení a bezmála 90 oborů řízení ke jmenování profesorem. Seznam všech akreditovaných oborů habilitačních řízení naleznete zde, seznam všech akreditovaných oborů řízení ke jmenování profesorem je ke zhlédnutí zde.

Masarykova univerzita podává žádosti o akreditaci či o prodloužení akreditace oboru v souladu s požadavky Národního akreditačního úřadu (NAÚ). Metodické materiály NAÚ pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem naleznete zde.

Záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem schvaluje Vědecká rada Masarykovy univerzity na návrh vědecké rady fakulty.

V případě potřeby se můžete obrátit na Mgr. Terezu Dvořákovou.

 

 

 

 

 

 

 


nahoru