| | | |


Pracovní skupina pro koordinaci souvisejících aktivit

Pro přípravu vzdělávacího programu pro rozvoj pedagogických kompetencí a koordinaci souvisejích aktivit byla utvořena pracovní skupina složená ze zástupců všech fakult a dalších součástí MU.

Fakultní koordinátoři:

Součást MU

Kontaktní osoba

PrF

JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

LF

doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.

PřF

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

FF

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

PdF

Mgr. Lucie Škarková

ESF

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

FI

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

FSS

Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

FSpS

doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

CJV

PhDr. Libor Štěpánek, Ph.D.

Teiresiás

PhDr. Petr Peňáz

Pro sdílení pracovních materiálů slouží toto úložiště (přístupné fakultním koordinátorům).

Ostatní členové pracovní skupiny:

Součást MU

vedení MU

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
prorektorka pro rozvoj

OAZ RMU

Mgr. Eva Doležalvá
Vedoucí odboru – Odbor pro akademické záležitosti

MUNI 4.0

Mgr. Monika Látalová
Hlavní manažerka projektu

CERPEK

Jeffrey A. Vanderziel, B.A.
Akademický garant

Mgr. Petr Sucháček
administrátor

Mgr. Ingrid Čejková
administátorka

SK AS MU

Karel Doleček

Mgr. Jakub Peschel

Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

ÚPV FF MU

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.


nahoru