| | | |


Centrum rozvoje pedagogických kompetencí (CERPEK)

Masarykova univerzita dlouhodobě usiluje o rozvoj kvality jí poskytovaného vzdělávání. Jedním z nástrojů, které k tomu účelu využívá, je rozvoj pedagogických kompetencí svých vyučujících.

V této souvislosti aktuálně vzniká Centrum rozvoje pedagogických kompetencí, jehož cílem bude systematické zvyšování úrovně kompetencí spojených s přípravou výuky, jejím vedením, využíváním nových technologií ve výuce, zapojováním studentů do výuky a jejich hodnocením. Aktuálně proto centrum pracuje na vytvoření speciálního vzdělávacího programu pro pedagogy Masarykovy univerzity, který se na zmíněné oblasti zaměří.

 

Kontakty

kontaktní e-mail: cerpek@muni.cz 

 

koordinátor projektu

Jeffrey A. Vanderziel, B.A., 

 

administrátoři

Mgr. Ingrid Čejková

Mgr. Petr Sucháček

 

 

op vvv


nahoru