| | | |


Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat je zřízena na základě zákona č.  246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a plní úkoly dané ustanovením § 15g odst. 4 a 5 tohoto zákona.

Další informace o komisi včetně kontaktů najdete zde.


nahoru