| | | |


Vědecká identita

Na této stránce naleznete různé nástroje, které lze používat ke zvýšení viditelnosti vědecké práce. Publikační strategii lze rovněž upravit na základě analýzy publikačních zvyklostí

Pro každého vědce je klíčová viditelnost jeho práce a jeho jednoznačná, nezaměnitelná identifikace ve vědecké komunitě. Propojením jména, afiliace, publikací a dalších vědeckých aktivit s jedinečným digitálním identifikátorem lze dosáhnout přesného přehledu o všech aktivitách pro kolegy, vydavatele a poskytovatele podpory. Osobní vědecký identifikátor je vhodným nástrojem pro správnost dat, harmonizaci systémů univerzit ve vztahu k hodnocení a uchovávání dat a prostředkem k zodpovědnému využívání metrik.

Viditelnost své práce lze zvýšit rovněž zapojením se do vědecké komunity prostřednitvím speciálních sociálních sítí (například ResearchGate a academia.edu).

Masarykova univerzita velmi doporučuje zřízení osobního jedinečného identifikátoru. Zřízení identifikátoru je velmi jednoduché a trvá jen několik minut. Je nezbytné udržovat profil a seznam publikací aktuální!

Po založení osobního identifikátoru prosíme o jeho vložení do databáze IS prostřednictvím této stránky.

Kontakt a podpora: Mgr. Michal Petr, petr@rect.muni.cz, 549 49 5887

Prezentace
Pomocný materiál

ORCID (Open Researcher & Contributor ID)

ORCID je registr trvalých jednoznačných identifikátorů na nekomerční platformě. Je podporován organizacemi a vědeckou společností po celém světě, do jeho užívání jsou zapojeni světoví vydavatelé a grantové agentury. Rozšiřuje se počet zemí a pracovišť, kde je pro vědecké pracovníky vytvoření identifikátoru povinné.

Identifikátory ORCID a ResearcherID lze vzájemně propojit a předávat informace o publikacích, není tedy třeba vyplňovat každý profil jednotlivě.

Researcher ID (Thomson Reuters)

Profil ResearcherID umožňuje sledovat publikační stopu v databázi Web of Science (Thomson Reuters). ResearcherID je řešením nejednoznačného vyhledávání podle jména, či afiliace, které může mít v databázi různé varianty.

V profilu Researcher ID vědec spáruje se svým profilem své publikace ve Web of Science a sleduje údaje odvozené z citovanosti (h-index, citovanost, míra spolupráce s jednotlivými autory nebo institucemi, aj.).

Návod pro zřízení Researcher ID stahujte zde.

Oficiální komentovanou prezentaci (záznam ze školení) ve formě videa poskytuje Thomson Reuters na stránkách http://wokinfo.com/czech_slovak/. Návod se nachází v dolní části stránky pod záložkou „e-learningy“.

Doporučení pro uvádění afiliací a dedikací v publikacích

Analogicky k jednoznačné identifikaci  autora je pro filtrování vyhledávaných vědeckých výsledků zásadní udržovat ujednocené označování institucionální afiliace. V odkazovaném materiálu naleznete doporučení k uvádění afiliací a dedikací u vědeckých výsledků. Dodržování jednoduchých zásad přinese užitek v podobě kvalitních dat o jejich vědeckých publikacích a ve svém důsledku k přesnějším analýzám, lepšímu přehledu o vlastních výstupech a vyloučení „ztracených“ záznamů, což se také může pozitivně promítnout do národního hodnocení (RIV).

Doporučení pro uvádění institucionálních afiliací a dedikací stahujte zde.

Sociální sítě pro vědce

popis připravujeme.


nahoru