| | | |


ZÉTA

Nový program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. Projekty budou max. na 24 měsíců s rozpočtem do 5 mil. Kč. Max. míra podpory na jeden projekt je 85%.

Cílem programu je
a) zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,

b) zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a 

c) podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

 

První veřejná soutěž proběhla na jaře 2017, dále bude vyhlašována každoročně.

Podrobnosti a znění programu naleznete zde.


nahoru