| | | |


Program Gama

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe. 

MU získala projekt ve druhé veřejné soutěžiRozvoj systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě. Realizaci projektu řídí Centrum pro tranfer technologií. V rámci projektu jsou vyhlašovány interní soutěže na tzv. proof of concept. Aktuální informace na stránkách CTT.

 

Další informace, včetně plného znění programu a informacích o podprogramech, jsou zveřejněny zde.

 

 

 

 


nahoru