| | | |


Program EPSILON

Program EPSILON, který tématicky navazuje na program ALFA, je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě.

Délka trvání programu je navržena na 11 let (2015 – 2025). Veřejná soutěž byla vyhlášena poprvé v roce červnu 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2015 až 2018.

Soutěž v roce 2015 byla z důvodů nedostatku přidělených finančních prostředků zrušena.

 

Informace o programu Epsilon naleznete zde.

 

 

 


nahoru