| | | |


Program DELTA

Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích navázánu spolupráci.

National Science Council (Taiwan), New and Renewable Energy Centre – Korea Energy Management Corporation (Korea), State Agency for Technology Innovation (Vietnamská socialistická republika), Suzhou Industrial Park Administrative Committee (Čínská lidová republika)

Délka trvání programu DELTA je navržena na 6 let (2014 – 2019). Veřejné soutěže jsou vyhlašovány jedenkrát ročně na projekty uskutečňované ve spolupráci s jednou nebo více partnerskými agenturami současně.

Podrobnosti o programu a základní dokumenty naleznete zde.


nahoru