| | | |


Centra kompetence

Program Centra kompetence stimuluje vytvoření a činnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2012 až 2019, tj. 8 let.

V programu nebude vyhlášena žádná další veřejná soutěž.

 

Kompletní informace o programu je možné najít na stránkách TA ČR.


Masarykova univerzita je účastníkem dvou center kompetence:

Research center of surface treatement

Centra komptetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu

 


nahoru