| | | |


BETA/BETA2

Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy - Beta2

Nový program tématicky navazuje na končící program veřejných zakázek. Potřeby orgánů státní správy budou sbírány průběžně, stejně tak budou i vyhlašovány veřejné zakázky.

Minimální a maximální doba realizace schválených projektů bude určena s ohledem na zaměření na aplikovaný výzkum a rozdílný charakter realizovaných potřeb.

První veřejné zakázky v programu Beta2 by měly být vyhlášeny ještě před koncem roku 2016.

Aktuální informace sledujte zde.


Program veřejných zakázek ve výzkumu vývoji a inovacích pro potřeby státní správy - Beta

Výzkumnými potřebami se nazývají konkrétní témata a problematiky, které chce daný orgán státní správy řešit veřejnou zakázkou v oblasti výzkumu. 

Při výběru nabídek k vyhlášeným veřejným zakázkám na výzkumné potřeby schvalované od roku 2013 bude využito standardního postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Konkrétní kritéria hodnocení, jejich váhy a způsob hodnocení jsou vždy specifikovány v Zadávací dokumentaci ke každé veřejné zakázce.

Délka řešení projektů (plnění veřejných zakázek) v programu BETA je od roku 2013 stanovena v rozmezí od 6 až do 36 měsíců. O zakázky v programu BETA se mohou ucházet podniky i výzkumné organizace.

Vyhlašování veřejných zakázek probíhá v průběhu celého roku. Aktuální seznam veřejných zakázek sledujte zde.

 


nahoru