| | | |


ALFA

Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.

Program ALFA byl rozhodnutím vlády prodloužen do roku 2019. Další veřejná soutěž v tomto programu už nebude vyhlášena.

Na program ALFA tématicky navazuje nový program EPSILON.

 

Kompletní informace k programu naleznete na stránkách TAČR.


nahoru