| | | |


Ministerstvo zdravotnictví

MZdrav_logo

 

 Dne 22. ledna 2014 schválila vláda ČR dva koncepční dokumenty výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022, a to „Koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2022“  „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022“ (dále jen „Program“). Oba dokumenty jsou zveřejněny zde.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje každoročně veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích prostřednictvím Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky

Program je zaměřen na podporu řešení projektů aplikovaného zdravotnického výzkumu, vývoje a inovací, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s předpokládanou aplikací výsledků ve zdravotnictví.

Rektorát MU zajišťuje:

 • metodickou podporu k odesílání žádostí
 • prokázání způsobilosti MU
 • plné moci k podpisu pro fakulty/ ústavy

Fakulty a ostatní HS zajišťují:

 • metodickou podporu pro vyplňování žádosti
 • kontrolu žádosti
 • schválení na fakultě - ISEP
 • odesílání žádostí datovou schránkou
 • podpisy smluv
 • administrativní podporu při řešení a ukončování projektů

Navrhovatel zajšťuje:

 • věcnou část žádosti
 • vyplnění a kompletaci žádosti
 • komunikaci s případnými partnery
 • řešení a ukončení projektu

 

 


nahoru