| | | |


Ministerstvo vnitra

MV_logo

 

Program bezpečnostního výzkumu ČR na léta 2015 - 2020 BV III

Jedná se o projekty, které mají charakter aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a inovací.

Hlavním cílem Programu je zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR s využitím nových technologií a poznatků v oblasti identifikace, prevence a ochrany proti nezákonným jednáním, přirozeným nebo průmyslovým pohromám, poškozujícím občany, organizace nebo struktury, statky a infrastrukturu.

Veřejné soutěže budou v rámci Programu BVIII (označení VI) vyhlašovány v letech 2014, 2015, 2016.

Podrobnosti naleznete na stránkách MV.

 


Program bezpečnostního výzkumu ČR na léta 2010 - 2015 BV II

V současné době Ministerstvo vnitra podporuje výzkum:

  • Veřejnými soutěžemi vyhlašenými (2010, 2011, 2012) v rámci Programu bezpečnostního výzkumu v ČR na léta 2010-2015 (označení VG)
  • Vyhlašováním veřejných zakázek pro Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 (označení VF).

 V tomto programu již nebude vyhlášena žádná veřejná soutěž. Podpořené projekty jsou v období realizace.

 


nahoru