| | | |


GAČR 2018

GAČR 2018

Grantová agentura ČR vyhlásila 22. 2. 2017 veřejné soutěže na podporu projektů s počátkem řešení od 1.1.2018:

a) standardních projektů (STD) - zadávací dokumentace a související podklady v IS zde

b) mezinárodních projektů (MEZI) - zadávací dokumentace a související podklady v IS zde

c) juniorských projektů (JN) - zadávací dokumentace a související podklady v IS zde

Soutěžní lhůta: do 6. 4. 2017

Počátek řešení projektů: 1. 1. 2018

 


 

Guidlines in english:

Standard grants 2018

Junior grants 2018

Bilateral grants 2018


Seminář GA ČR: Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt (proběhl 9.3.2017)

Prezentace ze semináře je k dispozici na stránkách GA ČR zde.

 


 

Etická komise

EKV přijímá žádosti o posouzení návrhů projektů pro soutěž GAČR 2018.

Termín přijímání žádostí: 22.3.2017 (včetně)

Je třeba předložit

  • část C návrhu (součástí nemusí být přehled problematiky a reference)
  • informace pro účastníky výzkumu vč. formuláře informovaného souhlasu
  • příp. souhlas partnerské organizace na účasti ve výzkumu, pokud tato organizace není v roli spolunavrhovatele

Žádost o posouzení projektu je vhodné podat co nejdříve, pro případ připomínek ze strany komise, které by bylo třeba vypořádat. V případě, že budou v návrhu nedostatky, které je možno odstranit, budou řešitelé obratem kontaktováni.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím neváhejte kontaktovat tajemnici EKV.

Způsob podávání žádostí o posouzení

Žádosti o posouzení se podávají prostřednictvím aplikace INET.

  1. Při zakládání projektu označíte možnost "Etika".
  2. Následně ve vytvořené záložce "Etika" vyplníte dotazník pro stanovení dotčených etických otázek
  3. Vložíte dokumenty potřebné pro posouzení (návrh projektu - část C, informovaný souhlas, další potvrzení)
  4. Zvolíte tlačítko "Uzavřít a předat Etické komisi pro výzkum MU"
  5. O přijetí návrhu k posouzení budete obratem informováni tajemnicí EKV.

 


nahoru