| | | |


Interní projekty

Interní projekty

Grantová agentura MU

 

GA MU nabízí granty:

a) pro doktorské studenty a akademické pracovníky - projekty Vysokoškolského specifického výzkumu (dále jen "specifický výzkum"),

b) pro magisterské studenty - projekty Programu rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů (příprava diplomových prací, tvorba studentských časopisů),

c) pro vědecko-výzkumné pracovníky - projekty Programu podpory výzkumu.

Úplné znění směrnice MU č. 3/2015 upravující pravidla Grantové agentury MU naleznete zde.

 

Aktualizovaná pravidla pro rok 2017 naleznete zde.

 

Výroční zpráva za rok 2013 - 2015.

 

Harmonogram výzev pro rok 2107

Program Kategorie Vyhlášení soutěže Termín podání návrhů Hodnoticí lhůta Zahájení realizace
Specifický výzkum A - studentské výzkumné projekty 1.9.2016  31.10.2016 1. 11. 2016 - 23. 12. 2016 1.1.2017
B - studentské vědecké konference 1.9.2016  31.10.2016 1. 11. 2016 - 23. 12. 2016 1.1.2017
Program rektora C - Podpora vynikajících diplomových prací 1.11.2016 31.12.2016 1.1.2017 - 31.1.2017 1.2.2017
D - Podpora tvorby studentských časopisů 1.9.2016  31.10.2016 1. 11. 2016 - 23. 12. 2016 1.1.2017
Program podpory výzkumu E - Podpra zvýšení kvality vynikajících výsledků  první výzva  1.9.2016  31.10.2016 1. 11. 2016 -30. 11. 2016 1.1.2017
F - Podpora přípravy mezinárodních grantů průběžně
G - Mezioborové výzkumné projetky 1.9.2016  31.10.2016 1. 11. 2016 - 28. 2. 2017 1.3.2017
H - Individuální projekty hraničního výzkumu 1.9.2016  31.10.2016 1. 11. 2016 - 23. 12. 2016 1.1.2017

 


nahoru