| | | |


Všechny aktuality a výzvy

  • 18.12.2017 GAČR LA GRANTY 2019

    Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu na podávání návrhů Lead Agency 2019 (společné rakousko – české návrhy v základním výzkumu). …


  • 3.11.2017 Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlásilo výběrové dotační řízení pro rok 2018

    Jedná se o poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven. …


  • 1.11.2017 GAMU - E - 3. výzva vyhlášena

    Grantová agentura MU vyhlašuje 3. výzvu v kategorii E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků. …nahoru