| | | |


Všechny aktuality a výzvy

 • 29.3.2018 TA ČR - 1. VS Národní centra kompetence

  Technologická agentura ČR dnes vyhlásila 1. veřejnou soutěž v rámci programu Národní centra kompetence. Soutěžní lhůta začíná dnem 30. 3. 2018 a končí dnem 31. 5. 2018. …


 • 29.3.2018 TA ČR - 4. VS programu Epsilon

  V rámci programu TA ČR Epsilon aktuálně probíhá 4. veřejná soutěž. Návrhy je možné podávat do 12. 4. …


 • 3.1.2018 TA ČR - GENDER-NET Plus Joint Call 2017

  TA ČR vyhlásil další společnou mezinárodní výzvu GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu genderovou dimenzi. Termín pro podání zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 1. března 2018. …


 • 19.12.2017 GAČR nová soutěž - EXPRO

  GAČR vyhlásí v roce 2018 novou soutěž pro projekty excelence v základním výzkumu EXPRO. …nahoru