| | | |


Detail Aktuality

TAČR - ÉTA vyhlášení soutěže

23.8.2017 Technolgická agentura ČR vyhlásila první veřejnou soutěž v rámci programu Éta.

Soutěžní lhůta je od 16. 8. do 27. 9. 2017. Podrobné informace k vyhlášení, včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách poskytovatele.

Program je zaměřen na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Mgr. Jana Hájková, 23.08.2017 09:28

 


nahoru