| | | |


Letní škola pro doktorandy

Univerzitní centrum Telč

20. – 24. 8. 2018

 

Hrazeno: cesta, ubytování v univerzitním centru, snídaně a obědy, semináře a workshopy

Registrační poplatek: 300 Kč (bude se platit po příjezdu v Telči)

Registrace:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH_lFCuc9Idy_gSzXHpWmM1BdUQQntvT1yFWG3iAM_Pxd7lg/viewform

Kontakt: hobzova@rect.muni.cz

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:

DEN DOPOLEDNE 9 - 12 ODPOLEDNE 14 - 17
pondělí 20.8.
  • odjezd z Brna
  • ubytování v Telči
  • oběd

Úvodní blok „Život vědce“ pohledem prorektora pro výzkum a Ph.D. na MU Petra Dvořáka

úterý 21.8.

Řečnickou hvězdou v záři reflektorů...nebo alespoň zářivek v učebně...

Kouzlo dobré přednášky a výuky spočívá v publiku, které nejen že se zájmem poslouchá řečníka, ale ještě následně nadšeně klade dotazy. Jak ale takového magického efektu dosáhnout? Místo zaklínadel se společně podíváme na praktické dovednosti při vytváření prezentací: vyzkoušíme si poutavé začínání a zakončování, objevíme struktury, které vaše posluchače vtáhnou do tématu a ukážeme si prostředky a triky, které nám k předání informací a nadšení pro vědu pomohou.

Design poutavé hodiny

Přicházíte na hodinu a už v prvních pěti minutách spíte stejně jako polovina přednáškového sálu. Zažili jste to? A máte obavu, že by se to mohlo stát i v hodině, kterou učíte vy? Na tomto workshopu si ukážeme a vyzkoušíme metody, které vycházejí z design thinkingu a pomohou vám takové situaci předejít.
Když vše dobře půjde, odnesete si nejenom způsob, jak k designování výuky přistupovat, ale i připravenou hodinu, na kterou budou studenti chodit rádi třeba i o zkouškovém!

středa 22.8.

Pedagogická komunikace: věda, improvizace, či Higgsův boson? *

Pedagogická komunikace je ve světě pedagogické vědy evergreenem, který zkoumán byl, je a bude. Jaký však mají tyto výzkumy dopad na praxi? A jaký by mohl být? A jak tedy vést přednášky, cvičení, laboratoře tak, aby pedagogická věda byla spokojená?
Na tyto otázky budeme hledat odpovědi na workshopu, který má ambici být nejen více praktický (65 %) než teoretický (35 %), ale hlavně užitečný (100 %).

* Higgsův boson nelze pozorovat přímo, neboť má příliš krátkou dobu života. Je ale možné zaznamenat produkty jeho rozpadu a z nich rekonstruovat vlastnosti původní částice

Já-začínající vědec: MiniTedx Conference

Doktorské studium je začátkem cesty k vědecké kariéře. Stávání se vědcem ale není věc jednoduchá! Na to, aby vás vědecká komunita přijala mezi sebe a respektovala, nejsou přesné postupy, šablony a tabulky.
Inspirovat se ovšem můžeme příběhy těch, kteří jsou na cestě už o něco dál a nebojí se podělit o svoje know-how!
Markéta Štěpáníková (právnická fakulta), Martin Ukrop (fakulta informatiky) a Iva Jelínková (přírodovědecká a lékařská fakulta) vámi představí svůj příběh včetně všech radostí a strastí a jsou připraveni zodpovědět jakoukoli zapeklitou otázku, která vám vrtá hlavou nyní, nebo vás napadne na místě.

čtvrtek 23.8.

 

Academic writing

Písemný projev v angličtině má svá zřejmá specifika, která je vhodná ovládat. Tento seminář vám ukáže, jak psát odborné texty efektivně. Společně se ponoříme do detailů a zákonitostí akademického stylu, budeme posuzovat míru funkčnosti organizačních i gramatických struktur, ověříme přesnost volby slovní zásoby, a vyzkoušíme si, co to znamená psát stručně, jasně a výstižně, s kýženým dopadem na cílového čtenáře.

 

Žij jako doktorand!

Ale co to vlastně znamená žít jako doktorand? Jsou naše životy něčím specifické? A co máme všichni společného? Po týdnu vstřebávání informací trochu zpomalíme, sedneme si, možná si dáme něco dobrého k pití a budeme si povídat o životě :-)

Workshop je koncipovaný jako prostor pro ohledávání toho, kde si stojíme ve světě, ať už jako vědec a student, nebo jako člověk, partner, kamarád... V jakém vztahuj sou  tyto naše kontexty a jak to chceme mít do budoucna?

Očekávejte prostor pro vlastní přemýšlení, ohledávání osobní vize, povídání s ostatními a z toho všeho třeba i trošku inspirace pro svůj profesně-osobní život.

pátek 24.8.
  • odjezd do Brna

nahoru