| | | |


Detail Aktuality

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlásilo výběrové dotační řízení pro rok 2018

3.11.2017 Jedná se o poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Vyhlášeny byly dva programy:

1. Knihovna 21. století (K21) na rok 2018

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

 

2. Veřejné informační služby knihoven (VISK) na rok 2018

 • VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
 • VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
 • VISK 3 - Informační centra knihoven,
 • VISK 5 – RETROKON,
 • VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,
 • VISK 7 – Kramerius,
 • VISK 8 – Informační zdroje,
  • Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí,
  • Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven,
 • VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

 

Uzávěrka: 10. prosince 2017

Bližší informace jsou k dipsozici na stránkách poskytovatele.

Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá, 03.11.2017 13:27


nahoru